Geldzorgen

Wij zien dat mensen die behandeld worden in de psychiatrie of verslavingszorg vaak kampen met geldzorgen, schulden of andere materiële problemen. Deze kunnen uw behandeling flink hinderen.

We zien de volgende problemen vaak terug bij onze cliënten:

  • moeite met het beheren van geldzaken
  • geen zorgverzekering, of betalingsachterstand
  • inkomen of uitkering zijn niet goed geregeld
  • openstaande boetes
  • huurschuld

Palier helpt mensen met schulden die in behandeling zijn bij een van de zorgmerken van Parnassia Groep in de regio's Haarlem, Rotterdam, Leiden of Den Haag.