Geldzorgen

Wij zien dat mensen die behandeld worden in de psychiatrie of verslavingszorg vaak kampen met geldzorgen, schulden of andere materiële problemen. Deze kunnen uw behandeling flink hinderen.

Uitkeringen

Om uw geldzaken op orde te krijgen is het belangrijk te weten waar uw inkomsten uit bestaan. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u in aanmerking komt voor een uitkering. De MJD van Palier kan u hierbij ondersteunen. Uw contactpersoon binnen de MJD gaat samen met u na waar u recht op heeft en ondersteunen u bij de aanvraag.

Bijstandsuitkering

Bijstand is er voor mensen die niet genoeg inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien en niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. De gemeente waarin u woont zorgt voor een uitkering wanneer dit nodig is en helpt u bij het vinden van geschikt werk.

Wanneer u dakloos bent in de gemeente Den Haag, kunt u terecht op het Werkplein Sorghvliet, Laan van Meerdervoort 55R. Zij hebben een open spreekuur 11.00 – 15.00 uur en helpen u bij de aanvraag van een daklozenuitkering en huisvesting.

Komt u uit een andere gemeente? Meld u zich dan bij de gemeente waarin u verblijft, zodat zij u verder op weg kunnen helpen.

Wanneer u dakloos bent, kunt u via uw gemeente een briefadres krijgen waarop u ingeschreven  wordt. Dit is iets anders dan een postadres. Een postadres is een postbus en kunt u regelen bij TNT Post. Een postadres heeft geen invloed op uw inschrijving bij de gemeente. Een briefadres heeft wel invloed op uw inschrijving bij de gemeente.

Overige uitkeringen

Het kan zo zijn dat u recht heeft op een uitkering die verstrekt wordt door het UWV. Zij keren  de volgende uitkeringen uit:

  • WW (werkloosheidsheidswet)
  • Ziektewet
  • WIA (bij arbeidsongeschiktheid)
  • WAO (bij arbeidsongeschiktheid)
  • WAZ (bij arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen)
  • Wajong (jonggehandicapten)
  • Uitkering bij zwangerschap