Ontwrichte behandelrelatie

Ontwrichting is een ernstige verstoring van een behandelsysteem, waardoor de behandeling stagneert. Denk bijvoorbeeld aan patiënten, van wie het gedrag zoveel vragen en discussie oproept in het multidisciplinaire team, dat het team vastloopt in het contact met de patiënt én in het contact met elkaar. Of patiënten die zodanig moeilijk hanteerbaar zijn dat ze binnen ziekenhuizen in een roulatiesysteem terechtkomen. In dergelijke gevallen is sprake van ontwrichting.

Training omgaan met ontwrichting

Wie kent niet die cliënt die een heel team tot wanhoop drijft, maar die met zijn of haar gedrag eigenlijk ook de vinger op de zere plek van samenwerking en communicatie legt?

In het kader van kennisoverdracht op het gebied van ontwrichtende situaties is er voor verwijzende afdelingen een training samengesteld: de training Omgaan met ontwrichting. Deze training kan een bijdrage leveren aan de inzichten en het probleemoplossend vermogen van de deelnemers. Hierbij wordt de deelnemer gezien als onderdeel van een behandelsysteem waarin een ontwrichte behandelsituatie kan ontstaan. In de training wordt aandacht besteed aan het hele systeem en aan de rol van de deelnemer in dit geheel.

Inhoud van de training

Op een methodische wijze worden verschillende invalshoeken en werkwijzen aangeboden om ontwrichting (tijdig) te signaleren, te analyseren en mogelijke oplossingen te genereren. De praktijkvoorbeelden die deelnemers aandragen worden als materiaal gebruikt tijdens de werkvormen. Een zelfgekozen onderwerp voor de projectopdracht loopt als een rode draad door de training. Eenmaal per jaar vindt er een training plaats waar elke afdeling uit ons verzorgingsgebied deelnemers voor kan aanmelden. Daarnaast is er de mogelijkheid voor een in company training op maat, bijvoorbeeld wanneer er meerdere afdelingen binnen een instelling in de training geïnteresseerd zijn of wanneer een heel team de training wil volgen.

Certificaat

Wanneer de deelnemer maximaal 1 dag heeft gemist, ontvangt hij of zij een certificaat.

Trainingsdata en locatie

De training wordt elk voorjaar gelijktijdig gegeven bij drie Klinieken voor Intensieve Behandeling; in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Aanmelden voor de training in bij het CIB in Den Haag kan vanuit de provincies Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

Voor 2017 moeten de data nog worden vastgesteld.

Aanmelden en kosten

Voor 2017 moeten de kosten voor deze 8-daagse training nog worden vastgesteld. Ter indicatie: in 2016 bedroegen de kosten €525,00.

U kunt voor de training van 2017 alvast een vooraanmelding doen door een e-mail te sturen naar kibcursus@palier.nl onder vermelding van uw naam, functie, werkadres, afdeling en instelling waar u werkzaam bent. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding met uitleg over hoe we u verder op de hoogte zullen houden.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het CIB via telefoonnummer 088-3579500 of door een e-mail te sturen naar kibcursus@palier.nl.