Verstandelijke beperking, verslaving en psychiatrie

"Een verstandelijke beperking vraagt om een aangepaste aanpak. Wij hebben een speciaal team van gedreven hulpverleners die zich aanpassen aan wat de patiënt aankan. Soms begrijpt iemand de uitnodiging voor een eerste afspraak gewoon niet. Dat betekent niet direct dat iemand geen hulp wenst." - Herman Segers, verpleegkundig specialist ggz.

In de geestelijke gezondheidszorg en penitentiaire inrichtingen zien we dat mensen met een verstandelijke beperking (een IQ lager dan 80) niet altijd herkend worden. We schatten dat 40-50% van de gedetineerden met een verslaving of psychiatrisch probleem ook met een verstandelijke beperking kampt. We zien ze dan regelmatig terugkeren in detentie of merken dat behandeling in de ggz niet aanslaat. Met ons team doorbreken we die terugval, wij hebben het geduld en de motivatie om resultaat te boeken met deze doelgroep.

Niveau van kind

Psychiatrische problemen, verslaving en problemen op andere levensgebieden versterken elkaar. Voor mensen met een verstandelijke beperking is een aangepaste aanpak nodig. Soms moet je mensen benaderen op het niveau van een kind van vier jaar.

Problemen licht verstandelijke beperking

We zien dat voor verstandelijk beperkten:

  • Uitleg over medicatie of behandeling moeilijk te begrijpen is
  • Aandacht in een gesprek snel verslapt.
  • Contact met zorgverleners moeizaam verloopt.
  • Begrijpend lezen moeilijk is, moeite met zinnen van meer dan vijf woorden.
  • Omgang met andere mensen of instanties moeilijk is.
  • Praktische zaken niet geregeld zijn (bijvoorbeeld wonen, werk, geldzaken).

Daarom hebben we een speciaal team dat hulp biedt aangepast op het niveau van de patiënt.