Verstandelijke beperking, verslaving en psychiatrie

"Een verstandelijke beperking vraagt om een aangepaste aanpak. Wij hebben een speciaal team van gedreven hulpverleners die zich aanpassen aan wat de patiënt aankan. Soms begrijpt iemand de uitnodiging voor een eerste afspraak gewoon niet. Dat betekent niet direct dat iemand geen hulp wenst." - Herman Segers, verpleegkundig specialist ggz.

Hoe we helpen bij Licht Verstandelijke Beperking

Een verstandelijk beperking moet je herkennen en erkennen, samen met de psychiatrische, lichamelijke of verslavingsproblemen. Zodra je weet of vermoedt dat iemand een beperking heeft, moet je de benadering in de hulpverlening erop aanpassen. De benadering van iemand met een verstandelijke beperking is totaal anders. Daarom heeft Palier de afgelopen jaren geïnvesteerd in kennis over het omgaan met LVB—problematiek.

Poliklinisch

Klinisch

  • Weerlanden, behandelt dubbele problematiek bij Licht Verstandelijk Beperkten