Verstandelijke beperking, verslaving en psychiatrie

"Een verstandelijke beperking vraagt om een aangepaste aanpak. Wij hebben een speciaal team van gedreven hulpverleners die zich aanpassen aan wat de patiënt aankan. Soms begrijpt iemand de uitnodiging voor een eerste afspraak gewoon niet. Dat betekent niet direct dat iemand geen hulp wenst." - Herman Segers, verpleegkundig specialist ggz.

Licht Verstandelijk Beperkten Team

Palier heeft in de Forensische Polikliniek Den Haag een speciaal en FACT gecertificeerd LVB team. Wij zijn een team met psychiaters, verslavingsdeskundigen, verpleegkundigen en artsen.  Als iemand dat nodig heeft gaan we op huisbezoek. We zorgen eerst dat we een band met iemand opbouwen en proberen dan zorg te verlenen en praktische zaken te regelen.

FACT gecertifieerd LVB team

Het LVB team is een van de eerste teams om het FACT certificaat; Forensisch Flexibel ACT te behalen. De Stichting Centrum Certificering ACT en FACT toetst  (F)ACT-teams aan een set van kwaliteitseisen op het gebied van organisatie van zorg, inzet van diverse soorten hulpverleners, inbedding in de samenleving en de toepassing van evidence-based methodieken. Teams met voldoende kwaliteit worden opgenomen in een keurmerkregister.

Langdurig in zorg

Het resultaat van deze speciale aanpak is dat we mensen met een Licht Verstandelijk Beperking sneller en langduriger in zorg hebben.