Vroegkinderlijk Trauma

Van vroege en langdurige interpersoonlijke traumatisering is sprake wanneer mensen tijdens hun kindertijd zwaar en langdurig zijn mishandeld en verwaarloosd, op emotioneel, fysiek en/of seksueel gebied.

Wat is vroege en langdurige interpersoonlijke traumatisering?

Van vroege en langdurige interpersoonlijke traumatisering is sprake wanneer mensen tijdens hun kindertijd zwaar en langdurig zijn mishandeld en verwaarloosd, op emotioneel, fysiek en/of seksueel gebied. De aanhoudende en langdurige traumatisering is begonnen voor het achtste levensjaar, maar mogelijk nog gevolgd door verdere traumatisering na het achtste levensjaar, in de adolescentie en/of de volwassenheid. Als gevolg hiervan hebben deze mensen zeer ernstige psychologische, lichamelijke en sociale klachten, waar zij als volwassenen nog veel hinder van ondervinden.

Mensen die lijden onder vroege en langdurige interpersoonlijke traumatisering hebben een combinatie van de volgende klachten:

  • Posttraumatische stressklachten, zoals angst, herbelevingen en slecht slapen;
  • Dissociatieve klachten
  • Persoonlijkheidsproblematiek: moeite met het opbouwen en onderhouden van relaties, moeite met hechting, problemen met afstand en nabijheid.