Vroegkinderlijk Trauma

Van vroege en langdurige interpersoonlijke traumatisering is sprake wanneer mensen tijdens hun kindertijd zwaar en langdurig zijn mishandeld en verwaarloosd, op emotioneel, fysiek en/of seksueel gebied.

Hulp bij chronische traumatisering

Het kan voor mensen met complexe traumagerelateerde problemen lastig zijn om binnen de reguliere zorg een passende behandeling te vinden. Voor deze mensen zijn in 2007 gespecialiseerde centra opgericht voor diagnostiek en behandeling van complexe traumagerelateerde problematiek. Dit zijn de zogeheten Top Referente Trauma Centra (TRTC's).

TRTC Palier

Het Top Referent Trauma Centrum Palier (TRTC Palier) is gespecialiseerd in het poliklinisch behandelen van mensen met psychische klachten als gevolg van vroege en langdurige interpersoonlijke traumatisering. TRTC Palier is aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband van TRTC's. Hierin zijn de in volwassenen gespecialiseerde TRTC's verenigd, met als doel deskundigheidsbewaking, standaardisatie en kennisoverdracht.