Waar we voor staan

Palier staat voor voor forensische psychiatrie, intensieve zorg en reclassering. Onze patiënten kampen regelmatig met een combinatie van psychiatrische problemen, een verslaving en problemen op andere levensgebieden als wonen, werk en financiën. Veelal hebben deze problemen er tevens aan bijgedragen dat onze patiënten in aanraking zijn gekomen met politie en justitie.

De zorg richt zich op het stabiliseren van iemands leven zodat deze weer kan deelnemen aan de maatschappij. Tevens staat het voorkomen van overlast en crimineel gedrag centraal. Palier bundelt de specialistische kennis, hoogwaardige zorgprogramma's en intensieve behandeling die daarvoor nodig is.

Samenwerking

Een belangrijk deel van onze zorg voeren we uit in nauwe samenwerking met andere organisaties die met ons ‘zorgketens' vormen. Deze zijn gericht op continuïteit van zorg voor de patiënt of op afstemming van meerdere vormen van zorg die gelijktijdig nodig zijn. De zorgketens vormen we met andere zorgbedrijven van Parnassia Groep, maar ook samen met partijen als veiligheidshuizen, Justitie, instellingen voor begeleid wonen en penitentiaire inrichtingen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat alle patiënten de kans krijgen op maatschappelijk herstel.