Wat is een veelpleger?

Een veelpleger is iemand waartegen meer dan tien maal proces-verbaal is opgemaakt wegens een mogelijk strafrechtelijk vergrijp . Een veroordeelde veelpleger wordt ook wel draaideurcrimineel genoemd. De groep veelplegers bestaat grotendeels uit personen met een drugsprofiel, (ernstig) alcoholmisbruik en/of psychische problematiek.

ISD-maatregel

Keer op keer pleegt de draaideurcrimineel (lichte) delicten en keer op keer zit hij daarvoor een korte detentie uit. In Nederland wordt het aantal draaideurcriminelen of veelplegers rond de 20.000 geschat. Deze draaideurcriminelen plegen zo'n 70% van alle vermogensdelicten, vooral diefstal. Sinds 1 oktober 2004 kent de Nederlandse wet de ISD-maatregel, wat staat voor Inrichting voor Stelselmatige Daders. Met deze maatregel de draaideurcrimineel voor langere tijd achter de tralies verdwijnen omdat de rechter nu ook delicten uit het verleden kan laten meewegen. Draaideurcrimineel wordt in het Engels nogal eens vertaald met de term 'career criminal'. Dat is niet helemaal juist, career criminals plegen doorgaans zwaardere misdrijven dan draaideurcriminelen.

Wat werkt bij veelplegers?

Welke aanpak werkt als het gaat om veelplegers? In Den Haag is een succesvolle aanpak ontwikkeld:

Minder criminaliteit en recidive
Den Haag laat in haar veelplegeraanpak zien dat criminaliteit succesvol kan worden aangepakt. Alleen repressie volstaat niet. Juist een op de persoon toegesneden behandeling en hulpverleningsaanbod is de sleutel naar succes.

Samenhang
De ruggengraat van deze veelplegeraanpak wordt gevormd door de Forensische Polikliniek, de Materieel Juridische Dienstverlening (MJD) en GGZ Reclassering. Deze programma's zijn ondergebracht in één organisatorische eenheid. Zo ontstaat er een optimale samenhang tussen:

  • Justitie en zorg (GGZ Reclassering en de Forensische Polikliniek).
  • Justitie en maatschappelijke opvang (MJD en GGZ Reclassering).
  • Behandeling van geestelijke problematiek en materiele hulpverlening (MJD en de Forensische Polikliniek).

De zorgketen voor veelplegers wordt afgerond door de intensieve woonbegeleiding.