Forensische zorg

Wie vanwege een stoornis of een verslaving in aanraking komt met justitie krijgt te maken met forensische zorg.

Wij werken zo dicht mogelijk op de strafrechtsketen. De hulp richt zich op het herkennen en behandelen van de psychiatrische problemen achter een delict. Palier heeft het hele traject van diagnose en behandelen tot reclassering en begeleiden bij het terugkeren naar de maatschappij in huis. Zo krijgt iedereen de kans om zelfstandig te functioneren in de maatschappij, zonder anderen tot last te zijn.