Intensieve zorg

Soms hebben psychiatrische patiënten dusdanig complexe problemen dat reguliere zorg niet volstaat.

Om te voorkomen dat patiënen voortdurend overgeplaatst of geweigerd worden, biedt Palier intensieve behandelingen. Met extra deskundigheid en intensieve zorg wordt geprobeerd symptomen onder controle te krijgen en de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren.