Wie we zijn

Palier onstond in november 2008 uit Parnassia, waar het een een divisie was. De vraag naar Forensische en Intensieve zorg nam dusdanig toe dat de Parnassia Groep een specialistisch zorgbedrijf oprichtte.

Palier richt zich op de complexere ziektebeelden in combinatie met problemen op andere levensgebieden zoals wonen, werk en vrije tijd. Veelal is er ook sprake van crimineel gedrag of agressie. We leveren dan ook zorg die net een stap verder gaat zodat mensen geleidelijk en veilig terugkeren naar de maatschappij.

De organisatie

Palier B.V. telt inmiddels 800 medewerkers,  deze werken met name in Haarlem, Heerhugowaard, Leiden, Rotterdam en Den Haag. De naam Palier staat voor een rustpunt in een trap. Elementen van een trap zijn dan ook terug te vinden in ons logo.

De missie van Palier

Palier, forensische en intensieve zorg, bundelt binnen de Parnassia Groep
zorgprogramma's voor moeilijk behandelbare patiënten met problemen op het gebied van psychiatrie, inclusief ernstige gedragsproblemen, verslaving en/of delinquentie. De
medewerkers van Palier leveren aan patiënten in uitzonderlijke en ernstige situaties een professioneel aanbod waardoor het mogelijk wordt dat de patiënten uiteindelijk naar reguliere zorg kunnen terugkeren.

Samenwerkingsverband Fivoor

Fivoor is de naam voor ons samenwerkingsverband met Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden.

De kernwaarden

De drie kernwaarden van de Parnassia Groep, optimistisch, deskundig en respectvol, typeren onze zorg.

Palier BV

Palier is een BV van Parnassia Groep. Statutair gevestigd in Den Haag onder KVK- nummer: 27321700.