Herken de tekenen van zelfbeschadiging, Self Injury Awareness Day

1 maart Self Injury Awareness Day - bekijk de film "Maakt het uit hoe littekens ontstaan"

Dinsdag 1 maart  Self Injury Awareness Day #SIAD. Een dag waarop de wereld en ook wij, met de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging (LSZ), stilstaan bij zelfbeschadiging. Herken de tekenen van zelfbeschadiging.

Zelfbeschadiging komt veel voor: ongeveer 4% van de volwassenen beschadigt zichzelf wel eens, in de psychiatrie komt het nog vaker voor: er zijn schattingen dat dit wel tot 33% kan oplopen.

Aandacht en begrip

Mensen die zichzelf beschadigen, staan vaak alleen. Hoeveel pijn ze ook hebben, hoeveel onmacht ze ook voelen, het is vaak lastig om begrip en een luisterend oor te vinden. Wereldwijd moeten lotgenoten daarom nog elke dag strijden voor erkenning. Hoe oneerlijk dat ook is. Op Self Injury Awareness Day staan we daarom wereldwijd stil bij deze mensen, en vragen we om aandacht en begrip.

"Maakt het uit hoe littekens ontstaan?"

De afgelopen weken hebben lotgenoten en andere betrokkenen hun schaamte opzij gezet. Zelfportretten gemaakt. Hun gedachten op papier gezet. Dit zijn de mensen voor wie zelfbeschadiging dagelijkse realiteit was. Of is. Stuk voor stuk bijzondere mensen die met deze unieke actie vragen om begrip. Want zeg nou zelf: maakt het werkelijk uit hoe littekens ontstaan?