TopGGz keurmerk voor centrum Dubbele Problematiek Palier

Centrum Dubbele Problematiek behaalt keurmerk TOPGGz

Centrum Dubbele Problematiek van Palier heeft het keurmerk TOPGGz behaald. Het keurmerk TOPGGz toont aan dat Centrum Dubbele Problematiek voldoet aan hoogwaardige kwaliteitseisen op het gebied van specialistische en innovatieve behandeling, wetenschappelijk onderzoek en scholing.

Annette Bonebakker, klinisch neuropsycholoog bij Centrum Dubbele Problematiek van Palier: “Het ontvangen van het keurmerk betekent erkenning van onze deskundigheid. We zetten de beste behandelmethodes in, doen veel aan onderzoek en bieden specialistische scholing. “

Arjen Neven, psychiater: “De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het behalen van het TOPGGz keurmerk. Je merkt dat de zorg hiervan echt beter wordt. Zo is onze kennis ontzettend gegroeid op het gebied van innovatieve medicamenteuze en psychotherapeutische behandelingen bij onze complexe doelgroep.”

Eén team

Annette: “Mensen met dubbele problematiek hebben zowel een verslavingsprobleem als een psychische ziekte. De gelijktijdige behandeling van beide problemen maakt wat wij doen ingewikkelder. Door de geïntegreerde dubbele problematiek behandeling krijgt een patiënt voor zowel de verslavings- als de psychiatrische problemen behandeling vanuit één team dat ook outreachend werkt. Onze methode wordt IDDT (Integrated Dual Disorders Treatment) genoemd. Alle medewerkers binnen ons team zijn geschoold in deze methode zodat geïntegreerde behandeling zo goed mogelijk gegarandeerd is.”

Uitgebreide diagnostiek

Arjen: “Centrum Dubbele Problematiek is een specialistisch zorgprogramma en een expertisecentrum voor patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis in combinatie met ernstige verslavingsproblematiek. We bieden ambulante en klinische behandeling op basis van zorgpaden en vormen een transmuraal zorgprogramma. Daarnaast kunnen wij worden ingezet voor uitgebreide (neuro)psychologische en psychiatrische diagnostiek, second opinions en scholing op het gebied van dubbele problematiek.”

Onderzoek

Annette: “Onze kracht is dat er vanuit de klinische praktijk wordt gezocht naar nieuwe kansen voor wetenschappelijk onderzoek.” Binnen Centrum Dubbele Problematiek doen we op dit moment onderzoek naar het belonen van goed gedrag. Arjen: “Je ziet dat je dit op verschillende manieren kunt inzetten. Op de afdelingen wordt goed gedrag, zoals het aanwezig zijn bij maaltijden en het volgen van groepstherapie, gestimuleerd door het geven van tokens, welke aan het einde van de week kunnen worden ingewisseld voor een cadeautje. Daarnaast loopt er een promotie onderzoek naar het effect van het geven van geld bij een geaccepteerd depot.”

Centrum Dubbele Problematiek is vijfde op rij

Binnen Parnassia Groep heeft een viertal afdelingen al het keurmerk topklinische ggz: Afdeling Centrum eerste psychose, Programma ADHD, Programma Angststoornissen en Programma Depressie ambulant

Meer informatie:

https://www.palier.nl/hoe-wij-helpen/klinieken/centrum-dubbele-problematiek

https://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/langdurige-hulp/topklinische-zorg

http://www.topggz.nl/