Forensisch ACT Jeugdteam van start in Den Haag

Jongeren van 12-23 jaar met (dreigende) forensische problematiek kunnen vanaf half september in Den Haag terecht bij het Forensisch ACT Jeugdteam

Zowel de gemeente Den Haag als jeugd (justitiële) instellingen signaleerden een vraag naar zorg voor jongeren  en jong volwassenen met forensische problemen. Het Forensisch ACT Jeugdteam werkt op het grensvlak van de reguliere geestelijke gezondheidszorg en justitie. Daarmee is het een aanvulling op de bestaande zorg in de regio. De specifieke combinatie van een psychische stoornis met gedragsproblemen leidend tot het plegen van een delict, is zeer ingewikkeld. Dit vraagt een heldere analyse van zowel psychiatrische aspecten, als de forensische kanten van het gedrag van de jongere.

Werkwijze

Het Forensisch ACT Jeugdteam werkt volgens het ACT organisatiemodel dat wil zeggen dat begeleiding en behandeling gericht zijn op jongeren die kampen met meerdere problemen tegelijkertijd. In de behandeling gaat het team op zoek naar de belangrijkste drijfveren voor verandering in het gedrag. Er is daarbij tevens aandacht voor praktische zaken in het dagelijkse leven, zoals wonen en tijdsbesteding, school, werkplek, sociale relaties, gezin en financiën.

Meest passende zorg

Het Forensisch ACT Jeugdteam hanteert in het kader van aansluiting bij de zorgvraag en aansluiting bij de strafrechtketen geen wachtlijsten en heeft geen contra-indicaties. Daar waar nodig bundelt de forensische poli van Palier de krachten met specialisten op het gebied van interculturele psychiatrie, licht verstandelijke beperking en overige specialisaties. Daarnaast zorgen we voor aansluiting bij andere ketenpartners rond zodat we altijd kunnen zorgen voor de meest passende zorg. Ook maken we gebruik van de expertise binnen het samenwerkingsverband Fivoor, waarin de Kijvelanden en Aventurijn deelnemen.

Aanmelden en consultatie

Alle jongeren zijn welkom die kampen met (dreigende) complexe problemen en/of een jeugdmaatregel of andere forensische titel hebben. Aanmeldingen kunt u doen via IFZO (aanmeldsysteem Justitie) of digitaal via onze website, www.palier.nl. Mocht u een consultatievraag hebben, kunt u altijd eerst contact met ons opnemen: 088-  357 9900 .