Groen licht voor bestuurlijke fusie de Kijvelanden, Aventurijn en Palier

Met een akkoord van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de laatste drempel genomen voor de bestuurlijke fusie van FPC de Kijvelanden, Aventurijn en Palier.  Al eerder ging de Autoriteit Consument en Markt akkoord met de fusie.

FPC de Kijvelanden, Palier (onderdeel van Parnassia Groep) en Aventurijn (onderdeel van Altrecht GGZ) zijn in het najaar van 2013 tot een voorgenomen besluit gekomen om te gaan samenwerken. Dat besluit wordt nu definitief. De volgende stap is het vormen van één bestuur dat leiding geeft aan de nieuwe combinatie. De verdere ontwikkeling van de nieuwe organisatie kent verschillende fases. In de eerste fase, die twee jaar duurt, gaan de drie organisaties intensief samenwerken en de vorming van een nieuwe organisatie voorbereiden. De moederorganisaties Altrecht, Parnassia Groep en Stichting de Kijvelanden zijn de aandeelhouders van de nieuwe combinatie.

Stoornissen

De drie organisaties behandelen mensen die ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. Deze mensen vormen een gevaar voor zichzelf, voor anderen om hen heen of voor de samenleving. De onderliggende problematiek bestaat altijd uit een psychiatrische stoornis, in veel gevallen in combinatie met verslavingsproblematiek of andersoortige stoornissen.

Forensische en intensieve zorgketen

De toekomstige uitdagingen in de zorg voor deze patiëntengroep brengt de drie organisaties samen. Ieder van de deelnemende partijen heeft de afgelopen jaren expertise ontwikkeld op het gebied van forensische en intensieve zorg. Ze hebben voorzieningen, personeel en kennis die goed bij elkaar passen. Met elkaar bouwen de organisaties verder aan een zorgketen die perspectief biedt aan iedere patiënt en de zorg naar een nog hoger niveau tilt. Met daarin zowel poliklinische zorg, als diverse niveaus van beveiligde forensische zorg en zorg voor specifieke doelgroepen, zoals verstandelijk beperkten. De samenwerking maakt het mogelijk om de veranderingen in de markt goed op te vangen en een complete zorgketen aan te bieden. Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel binnen de nieuwe zorgcombinatie. De kennis vanuit de deelnemende partijen wordt zowel onderling als extern gedeeld.

Voor meer informatie, kijk op onze websites:

www.palier.nl

www.kijvelanden.nl

www.altrecht.nl/aventurijn