Het Dok en Palier: één voordeur voor forensische jongeren in Rotterdam

Palier en het Dok hebben de handen ineengeslagen om in de regio Rotterdam één voordeur te creëren voor jongeren met forensische problematiek.

Het gaat om jongeren tussen de 12 en 23 jaar met psychiatrische problemen die in aanraking zijn gekomen met justitie of die risico lopen op contact met justitie. Deze jongeren kampen met problemen op meer levensgebieden tegelijkertijd en zijn daarom gebaat met een integrale aanpak voor wonen, werken, financiën en behandeling en risicomanagement van hun problematiek (onder andere agressie, verslaving, trauma en radicalisering).
De gezamenlijke voordeur van Palier en het Dok geeft toegang tot één intake op alle levensgebieden. Daarna volgt toeleiding naar de juiste diagnostiek, behandeling en begeleiding. De integrale aanpak is bewezen effectief en leidt tot goede behandelresultaten, een beter perspectief op de toekomst voor de cliënt en een sterke vermindering van maatschappelijke overlast en kosten.

Hieronder vindt u de gegevens voor aanmelding van jongeren. Ook als u vragen heeft of twijfelt over de juiste aanpak kunt u contact met ons opnemen.


Aanmelding van jongeren