Nieuwe Haagse voorziening vangt in vier maanden achthonderd verwarde personen op

De nieuwe Opvang Verwarde Personen (OVP) aan het hoofdbureau van politie in Den Haag ontving sinds de opening in mei achthonderd mensen. Ruim 90 procent van deze personen kon direct worden doorgeplaatst naar een passende vorm van zorg. Voordat de OVP de deuren opende, stroomde slechts 10 procent door naar zorg, met als gevolg dat veel verwarde personen luttele uren later weer op straat stonden.

Dit blijkt uit cijfers die vandaag zijn gepresenteerd tijdens het symposium 'Zo kan het ook', georganiseerd door de Parnassia Groep, de politie, het openbaar ministerie en de gemeente Den Haag.

Bijna zevenhonderd verwarde personen in de OVP werkten vrijwillig mee aan opname in de zorg. Ruim 110 mensen werden gedwongen opgenomen. 25 Mensen weigerden zorg. Van de opgevangen personen werden 225 mensen verdacht van een misdrijf. De politie bracht zo'n 440 mensen op basis van overlast naar de OVP.

De OVP is een samenwerking tussen de Parnassia Groep, de politie, het openbaar ministerie en de gemeente Den Haag. De OVP biedt een oplossing voor de overlast die door verwarde personen wordt veroorzaakt. Op de opvang zijn 24 uur per dag medewerkers van de GGZ aanwezig die direct bij binnenkomst kunnen beoordelen welke zorg de verwarde personen nodig hebben en hoe dit het beste kan worden georganiseerd. Daarmee wordt voorkomen dat mensen die hulp nodig hebben weer op straat terechtkomen. Tegelijkertijd neemt de nieuwe werkwijze politieagenten veel werk uit handen dat eigenlijk niet bij de politie hoort.

Een ander voordeel is dat ook GGZ Reclassering Palier snel in gesprek kan met een verwarde verdachte en het openbaar ministerie in een vroeg stadium kan adviseren over de afdoening van de strafzaak. De reclassering adviseert daarnaast over de juiste zorg.

Burgemeester Van Aartsen van Den Haag is enthousiast over de nieuwe voorziening: "In de OVP krijgen verwarde personen direct de hulp die nodig is. Tegelijkertijd is het goed voor de veiligheid op straat, omdat de politie zich meer op haar kerntaken kan richten."

Prof. Dr. Paul Frissen, hoogleraar Bestuurskunde (UvT), decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), dagvoorzitter op het symposium: "Over samenwerking wordt veel geschreven, vergaderd en getobd. Hier gebeurt het door partijen die elkaars belang begrijpen en respecteren. Een interessante en professionele aanpak, voor burgers die zorg nodig hebben, ook als ze strafbare feiten hebben gepleegd. Zo kan het dus ook."

Ook volgens Henk van Essen, lid van de korpsleiding van de nationale politie is de opvangvoorziening een succes. "Dit is een voorziening die ook in andere politieregio's een oplossing kan bieden. Juist in de avond en de nachtelijke uren komen we als politie veel verwarde personen tegen, en dan zijn de deuren van de maatschappelijke partners gesloten. Dat geeft problemen, want wij hebben dan patiënten in de cel en het duurt veel te lang voordat iemand zorg krijgt. Bij de OVP wordt een verdachte aangehouden en wordt die persoon binnen het uur gezien door de reclassering en door mensen van de reguliere zorg."

Hoofdofficier van justitie Henk Korvinus van het arrondissement Den Haag: "In Nederland is Den Haag de enige plek waar we dit op deze manier doen. Ik verwacht een ruimere toepassing van deze succesformule, niet alleen in onze regio, maar ook elders in het land. Dankzij de OVP komt het openbaar ministerie gelijk in beeld. De officier van justitie krijgt alle relevante informatie en hij bepaalt daarmee of het strafrecht moet worden ingezet, de zorg of een combinatie van beide. Het strafrecht alleen is in dit soort gevallen meestal niet de oplossing, maar als iemand steeds maar weer in aanraking komt met de politie is alleen zorg ook niet de juiste weg. Juist door de samenwerking kunnen we tot een goede oplossing komen."

Ook Marjan Verschuure, bestuurder Palier, onderdeel van de Parnassia Groep, gelooft in de nieuwe aanpak: "We pakken in samenwerking met het Openbaar Ministerie direct de zorg op en we zoeken het best passende zorgtraject voor de cliënt. In het verleden was dit bijna niet te organiseren. Het OM zag verdachten daardoor steeds weer terug. En verwarde verdachten kregen zelden de juiste zorg. Nu is dat goed geregeld. Ik denk dat deze opvangvoorziening over een jaar of vijf regionaal werkt en mogelijk ook landelijk wordt gebruikt."

(Persbericht Gemeente Den Haag)