Nieuwsbrief Dubbele Problematiek over TopGGz, Token Economy en Autisme

Lees de nieuwsbrief van het Centrum Dubbele Problematiek. In deze editie leest u over TopGGz, Token Economy en Autisme.

Het Centrum Dubbele Problematiek van Palier behaalt keurmerk TOPGGz

Het Centrum Dubbele Problematiek (CDP) van Palier heeft het keurmerk TOPGGz behaald. Het keurmerk TOPGGz toont aan dat het CDP voldoet aan hoogwaardige kwaliteitseisen op het gebied van specialistische en innovatieve behandeling, wetenschappelijk onderzoek en scholing.

> Lees meer

Token economy

   
Token Economy; vergroot de behoefte aan dagstructuur
 
Op het CDP werken wij in de kliniek al jaren met een token economy systeem. Dit systeem wordt vooral ingezet op CDP 2. CDP 2 is een afdeling waar cliënten verblijven die zich, volgens het IDDT fasemodule, in de overwegingsfase en/of actiefase bevinden van hun herstel. De token economy is een beloningssysteem: cliënten kunnen per dag en per onderdelen (zoals aanwezigheid bij de maaltijden, kamer schoonmaken) muntjes verdienen.
Het doel hiervan is door middel van het aan bieden van een externe stimulans, de bereidheid van patiënten tot het volgen van de dagstructuur te vergroten. De achterliggende visie hiervan komt voort uit Contingency Management. 

>Lees meer

Autisme; een dubbele diagnose

Een autismespectrumstoornis bij dubbele-diagnosepatiënten: een verkennend onderzoek door middel van screening.
 
Er is weinig wetenschappelijk onderzoek naar autisme en verslaving, terwijl er aanwijzingen zijn dat autisme voorkomt onder patiënten die kampen met verslavingsproblematiek. Om een indruk te krijgen hoe vaak autisme voorkomt onder dubbele diagnose patiënten werden bij het Centrum Dubbele Problematiek gedurende anderhalf jaar klinisch behandelde patiënten benaderd voor screening op autisme door middel van de Autism Spectrum Quotient (AQ) en de Autism Spectrum Disorders in Adults Screening Questionnaire (ASDASQ). Het doel van het onderzoek was het krijgen van een indruk hoe vaak autisme voorkomt bij dubbele diagnose patiënten en de rol van vragenlijsten bij het detectieproces.

> Lees meer