Ontwikkeling Informatie-keuzehulp voor zelfbeschadigend gedrag bij jongeren

Om jongeren met zelfbeschadigend gedrag  (en hun naasten) te ondersteunen bij het kiezen van adequate hulp ontwikkelen Stichting Zelfbeschadiging, Palier en het Trimbos-instituut een informatie-keuzehulp die daarbij kan helpen.

Geschat wordt dat 18-25% van de adolescenten zichzelf letsel toebrengt zónder de intentie te willen overlijden. Daarvoor gepaste hulp vinden is niet eenvoudig.

De informatie-keuzehulp is voor jongeren die zichzelf beschadigen en de professionals met wie zij laagdrempelig in aanraking kunnen komen, en wordt mogelijk gemaakt met financiering van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Naar het volledige nieuwsbericht op Trimbos instituut

Meer lezen bij Palier over: