Schulden belangrijke oorzaak herhalingscriminaliteit

Schulden zorgen bij cliënten van de verslavingsreclassering voor een groter risico op recidive. Die conclusie trekt het onderzoeksrapport Gevangen in Schuld van de Hogeschool Utrecht.

Bestaande schuldhulpverlening biedt geen oplossingen voor de verslaafde groep reclasseringscliënten. De SVG (Koepelorganisatie waar GGZ Reclassering Palier onder valt) pleit voor een grotere rol voor de reclassering bij de aanpak van de schuldenproblemen.

Dankzij een gemiddelde schuld van ruim 23.000 euro en een inkomen dat rond bijstandsniveau ontstaat een uitzichtloze situatie. De helft van de cliënten kampt met schulden. Edwin ten Holte, directeur van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ: ''De schuldenlast hangt als een zwaard van Damocles boven onze cliënten. Terwijl ze onder begeleiding van de verslavingsreclassering een nieuw bestaan proberen op te bouwen is er continu dreiging van beslagleggingen door deurwaarders en gijzelingen vanwege openstaande boetes.'''

Doordat schulden verspreid staan over meerdere instanties hebben de cliënten te maken met meerdere schuldeisers. Betalingsverplichtingen zorgen ervoor dat er vaak een inkomen ver onder het bestaansminimum overblijft. Ten Holte: ''Het krijgen van een huis, een zorgverzekering, een baan en zelfs een relatie worden hierdoor bemoeilijkt. Terwijl dit juist broodnodige factoren zijn bij het voorkomen van criminaliteit.'''

Huidige aanpak schiet tekort

De reclasseringscliënten kunnen voor hun problemen niet terecht bij de reguliere schuldhulpverlening. Ze komen niet in aanmerking door de hoge toelatingseisen die deze instanties stellen. Eerdere aanmeldingen, verslaving en een tekort aan vaardigheden vormen allen redenen om hen de toegang tot schuldregelingen te ontzeggen.

Door de gebrekkige aanpak van de schuldenproblemen dreigen investeringen in veiligheid teniet te worden gedaan, aldus Ten Holte: ''Verslavingsreclassering,  gevangenissen en alle andere organisaties werken keihard om Nederland veiliger te maken. Aan de andere kant wordt bij een heel essentieel deel van die resocialisatie de deur dicht gegooid. Als wij dit probleem niet erkennen en als zodanig aanpakken veroorzaakt dat een grote kans op nieuwe delicten. Dat kan bijvoorbeeld door de verslavingsreclassering een grotere rol te geven in de begeleiding van schulden.''