Seeking Safety behandelgroep voor trauma en verslaving start in september

Centrum Dubbele Problematieken Duurzaam Verblijf Verslaafden organiseren in september weer een speciale groepsbehandeling voor patiënten die kampen met trauma en verslaving.

Seeking Safety- Cognitieve Gedragstherapie

Seeking Safety is gericht op het terugwinnen van een gevoel van veiligheid, zowel in het kader van het trauma als de verslaving. Hierbij wordt niet ingegaan op de traumatische ervaringen, maar  wordt er gekeken naar de huidige situatie van de deelnemers.Tijdens de behandeling wordt geleerd hoe er een veilige situatie gecreëerd kan worden, door bijvoorbeeld andere copingstrategieën in te zetten.

Seeking Safety is gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie. De bijeenkomsten vinden één keer per week, in groepsverband plaats.De behandeling duurt ongeveer een half jaar, en wordt gegeven door gecertificeerde CGT trainers. Het Centrum dubbele Problematiek is zeer ervaren in het behandelen van dubbele problematiek of dubbele diagnose vanuit een team deskundigen.

Het is van belang dat de deelnemers in staat zijn tot zelfreflectie, en gemotiveerd zijn om aan hun problemen te werken.

Aanmelden voor de groep van september

Omstreeks september start een nieuwe groep.Deelnemers kunnen hiervoor worden  aangemeld  via het secretariaat van het Centrum Dubbele Problematiek/ Duurzaam Verblijf Verslaafden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 088- 357 9611 of mailen naar secretariaatcdpdvv@parnassiagroep.nl