Vooraankondiging: 10 juni, Ede: Congres ‘Gewelddadige cliënten verdienen geweldige zorg’

Het congres "Geweldige zorg rond agressie" kijkt over de muren van de diverse sectoren heen en stelt een aantal innovatieve thema's op het gebied van agressie en agressiemanagement aan de orde.

Cliënten die vanuit hun psychiatrische problematiek relatief vaak door agressief gedrag in de problemen komen: als hulpverleners in de ggz en forensische zorg kennen we ze allemaal.

Soms komt hierdoor de noodzakelijke zorg niet of slechts moeizaam op gang. Van hulpverleners wordt verwacht dat zij, ondanks het (dreigende) geweld, hun cliënten op effectieve, veilige en correcte manier bejegenen, en van zorgorganisaties de juiste randvoorwaarden voor goede zorg.

Hoe doe je dat?

Het congres "Geweldige zorg rond agressie" kijkt over de muren van de diverse sectoren heen en stelt een aantal innovatieve thema's op het gebied van agressie en agressiemanagement aan de orde.

Het congres wordt georganiseerd door Fivoor (het samenwerkingsverband van Palier, Aventurijn en FPC de Kijvelanden), Onderzoekscentrum ESPRi, Bavo Europoort (Parnassia Groep) en Stichting Sympopna.

Nadere informatie en inschrijving: www.sympopna.nl