Wij zijn Fivoor

Fivoor is de naam voor het samenwerkingsverband van Palier (onderdeel van de Parnassia Groep), Aventurijn (onderdeel Altrecht GGZ) en FPC de Kijvelanden.

Fivoor levert via Palier, Aventurijn en FPC de Kijvelanden forensische en intensieve psychiatrische zorg, met (als dat nodig is) een directe toegang tot hooggespecialiseerde bovenregionale zorgprogramma's.

Fivoor heeft voor haar patiënten een aaneengesloten zorgketen in huis. Van ggz-reclassering en materieel juridische dienstverlening tot hoogwaardige ambulante, poliklinische en klinische behandeling. Daarnaast specialiseert Fivoor zich in de behandeling van bijzondere doelgroepen, zoals jeugd, mensen met een lichte verstandelijke beperking en tbs-gestelden.

Door intensieve samenwerking met de reguliere ggz en met partners in zorg en veiligheid wil Fivoor het maatschappelijk risico reduceren en de kans op recidive terugdringen.

Meer over Fivoor vindt u op onze website www.fivoor.nl.